...

Prefton3

Twój zaufany partner

DOMKI MODUŁOWE

Wykonujemy na zamówienie klienta domki kontenerowe w stanie:

deweloperskim otwartym

deweloperskim zamkniętym

pod klucz


Nasza oferta


KONTAKT

Zostaw kontakt lub wyślij projekt na kontakt@prefton.pl


Zadzwoń
+48 512 470 459
POZNAJ LEPIEJ NASZĄ OFERTĘ

Ciągle poszerzamy naszą ofertę o nowe konstrukcje jak i o nowe gałęzie produkcyjne. Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie przy Stacjach Uzdatniania Wody, Oczyszczalniach Ścieków, Hodowlach Ryb, Gospodarstwach Rolnych i wielu inwestycjach, gdzie niezbędne było zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych.


OFERTA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.