...
Prefton3

Eksperci w produkcji i wykonywaniu prefabrykatów żelbetowych i betonowych.

produkujemy zbiorniki okrągłe od 1 do 1880 m3

separatory, osadniki, pompownie do 3000 mm średnicy
prostokątne, modułowe do
dmc 40 ton

W firmie PREFTON specjalizujemy się w produkcji i wykonywaniu prefabrykatów żelbetowych i betonowych, które dostarczamy głównie dla takich branżach jak budowlana, wodno-kanalizacyjna czy też rolna. Wykonujemy pojedyncze elementy jak również  elementy składowe większych konstrukcji inżynieryjnych.

Nie boimy się skomplikowanych kompleksowych realizacji i indywidualnie podchodzimy do każdego zamówienia. W ramach naszej działalności oferujemy produkcję, transport, montaż oraz wykończenie elementów prefabrykowanych na miejscu inwestycji.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ciągle poszerzamy naszą ofertę o nowe konstrukcje jak i o nowe gałęzie produkcyjne. Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie przy Stacjach Uzdatniania Wody, Oczyszczalniach Ścieków, Hodowlach Ryb, Gospodarstwach Rolnych i wielu inwestycjach, gdzie niezbędne było zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych.REFERENCJE

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.