Niwelacja terenu

prefabrykowane-sciany-oporowe-1

Aby móc wykonać jakiekolwiek prace na działce budowlanej często niezbędna jest niwelacja terenu. Służy ona do redukcji wszelkich nierówności takich jak górki, pagórki czy spadek. Zdarza się również tak, trzeba dowieźć ziemię z uwagi na obecność dołów czy różnego rodzaju zagłębień. Istotną zaletą wygradzania terenu jest posiadanie działki, która ma wysoki poziom wody gruntowej, aby nie mieć problemu z gromadzącą się na posesji wodą możemy całą działkę podnieść o wymaganą wysokość.

Jak wykonać niwelację terenu
Pierwszym etapem niwelacji terenu są pomiary. Trzeba zmierzyć poszczególne punkty znajdujące się na działce, dzięki czemu będzie można określić w jakiej pozycji w stosunku do drogi znajduje się działka, a to z kolei pozwoli zaplanować roboty ziemne. Pamiętajmy, aby wszelkie prace były wykonywane przez ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami w danej dziedzinie.