...
Prefton3

ZBIORNIKI BETONOWE

Ponad 1700 ton indywidualnie przygotowanych prefabrykatów rocznie.

zbiornik2

zbiorniki
monolityczne

zbiornik1

Zbiorniki
łupinowe

My project-1 (1)

Zbiorniki
otwarte

zbiornik4

Zbiorniki prostopadłościenne

Zbiorniki betonowe okrągłe

Posiadamy bardzo szeroką gamę zbiorników okrągłych w naszej ofercie w zakresie od 1.0 do 20.0 metrów średnicy i o maksymalnej wysokości do 6.0 metrów. Dzielą się one na 3 grupy w zależności od sposobu wykonywania oraz montażu prefabrykatów. Wyróżniamy zbiorniki monolityczne, dwupołówkowe oraz łupinowe. Najczęściej zbiorniki te są podstawą konstrukcyjną dla instalacji, które wymagają obiegu.

Prefabrykowane zbiorniki monolityczne

Znajdują zastosowanie jako szamba, zbiorniki retencyjne, piaskowniki, zbiorniki na oczyszczalnie.

Zbiorniki te wykonujemy z wysokojakościowego betonu zbrojonego siatką w technologii monolitu, polegającej na odlewaniu całości w czasie jednego procesu technologicznego. Dzięki temu unikamy wykonywania złączy i styków, poprawiając przy tym wytrzymałość konstrukcji i odporność na czynniki zewnętrzne.

Parametry dostępnych zbiorników monolitycznych:

 • Średnica wewnętrzna: 2,25m
 • Grubość ścianki : 9cm lub 12cm
 • Wysokość wnętrza: od 1,45m do 2,35m
 • Objętość użytkowa: od 5m^3 do 12,5m^3

Istnieje możliwość połączenia kilku mniejszych zbiorników w jeden system naczyń połączonych w celu osiągnięcie większej objętości użytkowej.
Średnica wewnętrzna od 1000 mm do 3000 mm
Wysokość wewnętrzna:
od 1000mm do 9000 mm
Objętość całkowita
: od 1,0 m3 do 1880,0 m3
W naszej ofercie posiadamy kompletne rozwiązania, w których skład wchodzą studnie monolityczne, kręgi podwyższające pokrywy najazdowe, pierścienie regulujące, kominy włazowe oraz płyty zwężające.

Na życzenie klienta możemy wykonać dodatkowe elementy takie jak: skosy w dnie studzienki, stopy przeciwwyporowe, dolewane dno lub grodzie wewnątrz zbiorników. 

Wykonujemy przejścia szczelne do 800 mm 

Wiercenia otworów technicznych do 526 mm 

Akcesoria dodatkowe 

Montaż dowolnych stopni złazowych, Montaż wyposażenia w zbiornikach (dotyczy separatorów, osadników i przepompowni), malowanie powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej dowolnym produktem zabezpieczającym. Komplet uszczelek butylowych lub elastomerowych do każdej średnicy zbiornika. 

Organizujemy transport w każde miejsce w Polsce! 

Realizujemy zamówienia nietypowe!

zbiorniki na deszczówkę, retencyjne

  zbiorniki na ścieki, szamba

zbiorniki do budowy separatorów 

studnie kanalizacyjne 

zbiorniki do budowy osadników 

zbiorniki do budowy przepompowni 

Parametry zbiornika                          standardowy                                   najazdowy

średnica wew.:                                                                 2,25 m

średnica zew.:                                        2,43 m                                          2,49 m

wysokość wew.:                                                        od 1,4 do 2,7 m

wysokość zew. :                                                        od 1,7 m do 3,0

grubość ścianki:                                                               15cm

grubość podstawy:                                                           15cm

objętość całkowita:                                                     od 5 do 10 m3

zastosowany beton:                                               C 40/45, W8, F150

Zbiorniki otwarte ze ścian oporowych

Do zastosowania jako zbiornik retencyjny, basen kąpielowy lub zbiornik na gnojowicę itp. Wymiary możemy dostosować do potrzeb klienta.

Przykładowa cena konstrukcji o wymiarach 9x9x2,3m:
90.000 PLN netto posadzka zbrojona 20 cm – montaż w cenie!


Przykładowa cena Silosu dwukomorowego o wymiarach 21x20x2,3m:
69.130 PLN netto – ściany
32.400 PLN netto – posadzka 20 cm montaż w cenie!


Silos ze ścian oporowych typ „L” i typ „T”
do zastosowania jako silos na kiszonkę, komory na kruszywo lub boksy magazynowe itp.

Zbiorniki prostopadłościenne, modułowe

Znajdują zastosowanie jako szamba, zbiorniki retencyjne, piaskowniki, zbiorniki na oczyszczalnie.

zbiorniki prospopadłościenne, modułoweZbiorniki prostopadłościenne, modułowe zbironik korytowy prefton
Zbiorniki prostopadłościenne mogą być wykonane w dwóch wersjach. Jedną z nich jest zbiornik wykonywany z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu „L” które po odpowiednim połączeniu mogą stworzyć otwarty zbiornik o dowolnych parametrach długości i szerokości oraz maksymalnej wysokości wewnętrznej równej 2,0 metry. Drugim typem zbiorników prostopadłościennych są konstrukcje tzw. korytowe, gdzie zbiornik składa się z elementów typu „U”. Podstawa oraz ściany w takim zbiorniku są wykonywane w jednym procesie produkcyjnym i stanowią całość. Tego typu elementy układa się w ciągu oraz łączy segmentowo dla osiągnięcia założonej w projekcie objętości.

Szerokość wewnętrzna: 6000 mm

Maksymalna wysokość wewnętrzna: do 3000 mm Objętość maksymalna 1 modułu: 47,7 m3
Typ konstrukcji: najazdowa DMC 40 ton

zbiorniki przeciwpożarowe

  zbiorniki retencyjne, buforowe

Zbiorniki okrągłe łupinowe, separatory

Znajdują zastosowanie jako szamba, zbiorniki retencyjne, piaskowniki, zbiorniki na oczyszczalnie.

Średnica wewnętrzna od 1000 mm do 2000 mm

Wysokość wewnętrzna:
od 1000mm do 6000 mm
Objętość całkowita
: od 1,0 m3 do 1880,0 m3

zbiorniki na deszczówkę, retencyjne

  zbiorniki retencyjne

 

  POZNAJ LEPIEJ NASZĄ OFERTĘ

  Ciągle poszerzamy naszą ofertę o nowe konstrukcje jak i o nowe gałęzie produkcyjne. Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie przy Stacjach Uzdatniania Wody, Oczyszczalniach Ścieków, Hodowlach Ryb, Gospodarstwach Rolnych i wielu inwestycjach, gdzie niezbędne było zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych.  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.